Aktualności

02.04.2016

Ważne zmiany w prawie pracy w roku 2016


Z początkiem tego roku weszło w życie wiele zmian dotyczących prawa pracy. Nowe przepisy w zamyśle mają na celu polepszenie sytuacji pracownika w relacjach z pracodawcą. Najszersze zmiany można zaobserwować w umowach terminowych.

    Według nowelizacji, można obecnie zawierać maksymalnie 3 umowy o pracę na czas określony, których łączny okres nie może przekroczyć 33 miesięcy. Oznacza to, że czwarta umowa zawsze będzie musiała być zawarta na czas nieoznaczony, w przeciwnym razie pracownik i tak będzie traktowany jak zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Bez znaczenia w tym wypadku będzie przerwa między umowami. Wyjątkiem jest zatrudnienie na zastępstwo, na czas kadencji, prace sezonowe i dorywcze, oraz gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie. Do tej pory pracodawca mógł zaproponować maksymalnie 2 umowy, jednak bez ograniczenia czasowego. Skutkiem tego wielu pracowników było związanych umowami na czas określony nawet przez kilkanaście lat.

    Bardziej doprecyzowana niż dotychczas została umowa zawarta na okres próbny. Pracodawca może zawierać taką umowę tylko raz na okres 3 miesięcy by sprawdzić kwalifikacje i możliwości pracownika. Dalsze zawieranie umów na okres próbny będzie możliwe tylko wtedy, gdy nowe zatrudnienie ma obejmować pracę innego rodzaju lub gdy upłynie okres co najmniej 3 lat od dnia zakończenia poprzedniego stosunku pracy.

Wypowiedzenie umowy na okres próbny zależy od czasu trwania umowy:
- 3 dni robocze – jeśli okres próbny nie przekracza 2 tygodni
- 1 tydzień – jeśli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie
- 2 tygodnie – jeśli okres próbny wynosi 3 miesiące

    Kolejne zmiany dotyczą wypowiadania umów o pracę, zarówno na czas określony jak i nieokreślony. W tej materii nastąpiło ujednolicenie terminów. W zależności od stażu pracy u danego pracodawcy, okres wypowiedzenia kształtuje się w następujący sposób:
- 2 tygodnie – jeśli staż wynosi mniej niż pół roku,
- 1 miesiąc – jeśli staż wynosi od pół roku do 3 lat
- 3 miesiące – jeśli staż wynosi co najmniej 3 lata.

    Co więcej, jak co roku, wzrosła wysokość minimalnego wynagrodzenia przysługującego w oparciu o umowę o pracę. W tym roku wynosi ono 1850 zł brutto, tj. o 100 zł więcej niż w roku 2015. Po odliczeniu podatku pracownik dostanie wypłatę 1355,69 zł.