Windykacja należności

Przykrą specyfiką polskiego obrotu gospodarczego są opóźnienia w regulowaniu należności przez kontrahentów. Opóźnienia te mogą być spowodowane wieloma czynnikami: zwykłym przeoczeniem terminu, trudnościami płatniczymi partnera, a nierzadko złą wolą kontrahenta. Wieloletnie doświadczenie w dochodzeniu należności od dłużników pozwoliło nam wypracować procedury windykacji, umożliwiające rozpoznanie przyczyny i podjęcie skutecznych działań, odpowiednich w danej sytuacji.

Świadczona przez naszą Kancelarię windykacja należności obejmuje przede wszystkim:

- kierowanie do dłużnika wezwań do zapłaty,
- negocjacje z dłużnikiem,
- reprezentowanie Klienta w postępowaniu mediacyjnym,
- poszukiwanie majątku dłużnika,
- dochodzenie roszczeń w postępowaniu sądowym,
- sporządzenie wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego,
- nadzorowanie i monitoring stanu sprawy oraz czynności podejmowanych przez komornika,
- kierowanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz reprezentowanie Klienta w postępowaniu karnym w wypadkach, gdy działania dłużnika mogą wypełniać znamiona czynu zabronionego

Staramy się prowadzić proces windykacji w taki sposób, aby uzyskać najlepszy efekt przy możliwie niskim zaangażowaniu finansowym ze strony Klienta.
Pomagamy również podmiotom zagranicznym w odzyskiwaniu należności od polskich dłużników.

Zapraszam do współpracy

Adwokat Katowice, Igor Służałek

Zakres usług
Adwokaci Katowice - porady prawne, obsluga prawna klientów indywidualnych

Prawo dla Ciebie


Sprawy Klientów indywidualnych są dla Kancelarii niezwykle ważne.
Państwa problemy prawne staramy się rozwiązywać sprawnie i skutecznie, kierując się interesem i korzyścią Klienta.
Pomagamy przede wszystkim w sprawach z zakresu prawa cywilnego, karnego i rodzinnego.

Adwokat Katowice - obsluga prawna firm

Obsługa prawna firm


Kancelaria Adwokacka prowadzi kompleksową obsługę przedsiębiorców i spółek prawa handlowego.
Oferujemy pomoc w formie stałej obsługi prawnej, przyjmujemy również jednorazowe zlecenia.
Na życzenie usługi świadczymy także w siedzibie Klienta.

Kancelaria adwokacka Katowice - widnykacja naleznosci

Windykacja Należności


Kancelaria Adwokacka świadczy pomoc w polubownym oraz sądowym odzyskiwaniu wierzytelności wynikających z obrotu gospodarczego. Bogate doświadczenie w tym zakresie pozwala nam stale usprawniać proces windykacji i chronić Klientów przed wybiegami dłużników, mającymi na celu unikanie regulowania płatności.