Kredyty w CHF

Dlaczego warto?


Jeżeli w ciągu ostatnich 10 lat zawarłeś umowę o kredyt oparty na franku szwajcarskim, albo zawarłeś taką umowę wcześniej, ale nadal ją spłacasz, wiedz, że możesz poprawić swoją sytuację finansową.

Zdecydowana większość umów kredytowych w CHF zawiera niedozwolone postanowienia umowne, które sprawiają, że bank pobrał od Ciebie większą kwotę niż faktycznie była mu należna.

Niedozwolone postanowienia umowne można wyeliminować z treści umowy, stwierdzając ich abuzywność. Zazwyczaj spowoduje to, że umowa będzie obowiązywać dalej, ale na znacznie korzystniejszych warunkach. Można tego dokonać jedynie przed sądem, gdyż banki same z siebie nie chcą pomniejszać swych dochodów.

Dotychczas orzecznictwo sądów w sprawach tzw. kredytów pseudofrankowych było niejednolite. Część sądów orzekała po myśli frankowiczów, część przychylała się ku argumentacji banków. W ostatnim czasie sytuacja kredytobiorców uległa jednak poprawie. Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 4 kwietnia 2019r., III CSK 159/17, potwierdził, że postanowienia indeksujące kredyt do CHF są niedozwolone i powinny być wyeliminowane z umowy. Umowa powinna zaś wiązać dalej strony w pozostałym zakresie, również dotyczącym oprocentowania kredytu. W podobnym tonie wypowiedział się rzecznik Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który zaznaczył, że nieuczciwe klauzule powinny zostać wyeliminowane z umowy, a następnie sąd powinien ocenić, czy dalsze obowiązywanie umowy bez usuniętej klauzul jest prawnie możliwe.

Co to oznacza dla frankowiczów? Stanowisko rzecznika TSUE oraz wspomniany wyrok Sądu Najwyższego zwiększają szanse kredytobiorców na korzystne rozstrzygnięcie sporu z bankiem. Dlatego uważamy, że warto już teraz zadbać o swoje sprawy i zastanowić się nad możliwością dochodzenia roszczeń od banku. Nie ma czasu do stracenia.

Co można zyskać?


W przypadku korzystnego wyroku są zasadniczo dwie możliwości:

1. Z umowy wyeliminowane zostają niedozwolone klauzule dotyczące indeksowania kwoty kredytu do CHF, natomiast w pozostałym zakresie umowa obowiązuje nadal, z takim samym oprocentowaniem,

2. Umowa uznana zostaje za nieważną w całości. W takiej sytuacji strony mają obowiązek zwrotu swoich świadczeń: bank zwraca wpłacone raty wraz z odsetkami, kredytobiorca zwraca kwotę kredytu. Taka sytuacja jest korzystna dla kredytobiorcy szczególnie gdy wysokość wpłaconych rat przekroczyła kwotę udzielonego kredytu.

Aby dowiedzieć się czy możesz liczyć na sukces w sporze z bankiem, wystarczy do nas zadzwonić lub napisać. Szczegóły dotyczące trybu postępowania znajdują się poniżej.

Dlaczego my?


- Nasza Kancelaria funkcjonuje na rynku od 2006 roku. Posiadamy ogromnie doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych, w szczególności sporów z bankami i ubezpieczycielami.

- Posiadamy wszystkie niezbędne uprawnienia umożliwiające reprezentowanie Klientów wobec banków, przed sądami i innymi organami państwowymi
- Jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej

- Nasze doświadczenie pozwala nam na realne oszacowanie możliwości osiągnięcia oczekiwanego sukcesu w sporze/ Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu realnie szacujemy szansę na osiągnięcie oczekiwanego sukcesu w sprawie

- Kontaktując się z nami omijasz pośredników. To my będziemy prowadzić Twoją sprawę, w toku procesu będziesz miał bezpośredni kontakt ze swoim pełnomocnikiem, który odpowie na wszystkie Twoje pytania

- Warunki współpracy są z góry jasno określone, bez niespodzianek i ukrytych kosztów

Przygotowanie do sprawy


1. W pierwszej kolejności poprosimy Cię o przesłanie skanu umowy kredytowej wraz ze wszystkimi aneksami i regulaminami zawierającymi ogólne warunki umowy oraz ich późniejszymi zmianami.

2. W oparciu o przesłane dokumenty przygotujemy wstępną analizę sprawy i ustalimy czy Twoja umowa zawiera niedozwolone zapisy, które można podważyć i zakwestionować.

3. Jeśli zdecydujesz się na powierzenie nam prowadzenia sprawy, poprosimy Cię o pozyskanie z banku pełnego zestawienia wpłaconych kwot wraz z datami płatności oraz zastosowanym oprocentowaniem oraz informacji o wypłaconych transzach kredytu. Takie zaświadczenia banki najczęściej wydają odpłatnie.

4. Po uzyskaniu kompletu dokumentów wzywamy bank do dobrowolnego odfrankowienia kredytu i rozliczenia wpłaconych kwot.

5. Jeżeli bank nie zastosuje się do wezwania, występujemy do sądu z pozwem z żądaniem unieważnienia niedozwolonych zapisów umowy oraz zwrotu nadpłaconej kwoty.

Zapraszamy do współpracy

Zakres usług
Adwokaci Katowice - porady prawne, obsluga prawna klientów indywidualnych

Prawo dla Ciebie


Sprawy Klientów indywidualnych są dla Kancelarii niezwykle ważne.
Państwa problemy prawne staramy się rozwiązywać sprawnie i skutecznie, kierując się interesem i korzyścią Klienta.
Pomagamy przede wszystkim w sprawach z zakresu prawa cywilnego, karnego i rodzinnego.

Adwokat Katowice - obsluga prawna firm

Obsługa prawna firm


Kancelaria Adwokacka prowadzi kompleksową obsługę przedsiębiorców i spółek prawa handlowego.
Oferujemy pomoc w formie stałej obsługi prawnej, przyjmujemy również jednorazowe zlecenia.
Na życzenie usługi świadczymy także w siedzibie Klienta.

Kancelaria adwokacka Katowice - widnykacja naleznosci

Windykacja Należności


Kancelaria Adwokacka świadczy pomoc w polubownym oraz sądowym odzyskiwaniu wierzytelności wynikających z obrotu gospodarczego. Bogate doświadczenie w tym zakresie pozwala nam stale usprawniać proces windykacji i chronić Klientów przed wybiegami dłużników, mającymi na celu unikanie regulowania płatności.