Aktualności

Wykreślenie hipoteki po unieważnieniu kredytu CHF

   

Z każdym dniem zwiększa się liczba frankowiczów, którzy pomyślnie zakończyli spór sądowy z bankiem i uzyskali sądowe stwierdzenie nieważności umowy kredytu w CHF. Poza rozliczeniem z bankiem stają oni przed kolejnym zadaniem, jakim jest wykreślenie z księgi wieczystej hipoteki wpisanej na rzecz banku.

Kredyty CHF - rozliczenie z bankiem po stwierdzeniu nieważności umowy

Docierają do nas sygnały, że część banków niechętnie wydaje stosowne zaświadczenia, umożliwiające bezproblemowe wykreślenie hipoteki. Z kolei niektóre sądy wieczystoksięgowe stanęły na stanowisku, że bez takiego zaświadczenia jedyną drogą prowadząca do pozbycia się wpisu hipoteki jest wytoczenie przeciwko bankowi kolejnego powództwa o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Jest to oczywiście czasochłonne i wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Na szczęście problem ten został ostatnio rozwiązany dzięki uchwale Sądu Najwyższego z dnia 8 września 2021r. w sprawie III CZP 28/21. Sąd Najwyższy uznał, iż ​domniemanie zgodności wpisu z rzeczywistym stanem prawnym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2204 ze zm.), także w odniesieniu do wpisu hipoteki, może zostać wzruszone - jako przesłanka rozstrzygnięcia - w innej sprawie cywilnej niż sprawa o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym (art. 10 tej ustawy).

Oznacza to, że wyrok stwierdzający nieważność umowy kredytu w CHF stanowi wystarczającą podstawę do domagania się usunięcia wpisu hipoteki w księdze wieczystej. Dzięki temu frankowicze nie będą zmuszani do wytaczania bankom kolejnych spraw sądowych, a droga do definitywnego zakończenia spraw związanych z kredytem uległa znaczącemu skróceniu.

Nasza Kancelaria pomaga również frankowiczom w uzyskaniu wykreślenia hipoteki obciążającej nieruchomość z księgi wieczystej.

Prawnik Katowice, Adwokat Igor Służałek