Aktualności

Rekompensata za koszty odzyskiwania należności – nie zawsze 40 euro


    Perspektywa zapłacenia choćby tak nieznacznej kwoty jak równowartość 40 euro jest od jakiegoś czasu dodatkowym czynnikiem motywującym do zapłaty nierzetelnych kontrahentów. Możliwość uzyskania rekompensaty za koszty odzyskiwania należności na dobre przyjęła się wśród polskich przedsiębiorców. Nie ma się co temu dziwić, bowiem przedsiębiorca któremu trafił się nierzetelny kontrahent chce odzyskać chociażby cześć poniesionych kosztów. Dlatego też w wezwaniach do zapłaty wierzyciele niemal odruchowo wzywają dłużnika do zapłaty dodatkowych 40 euro. Częstokroć są nieświadomi tego, że przysługuje im większa kwota.

Sytuacja wierzycieli zmieniła się w tym zakresie już na początku 2020 r. Do tego czasu zryczałtowana kwota kosztów odzyskiwania należności wynosiła równowartość 40 euro. Obecnie, kwota ta jest różna, w zależności od wartości świadczenia pieniężnego stanowiącego odzyskiwaną należność. I tak:

• jeżeli wartość świadczenia pieniężnego nie przekracza 5000 złotych – wierzycielowi przysługuje równowartość 40 euro;
• jeżeli wartość świadczenia pieniężnego jest wyższa niż 5000 złotych, ale niższa niż 50.000 złotych – wierzycielowi przysługuje równowartość 70 euro;
• jeżeli wartość świadczenia pieniężnego jest równa lub wyższa od 50.000 złotych – wówczas wierzycielowi przysługuje już równowartość 100 euro.

Czy to wiele? Oczywiście, jednorazowa kwota odzyskana od jednego kontrahenta nie wydaje się być oszołamiająco wysoka, ale jeśli przemnoży się ją przez ilość odzyskiwanych długów, to wówczas może się to okazać całkiem dużą sumą. Ponadto, te kwoty stanowią zryczałtowane koszty odzyskiwania należności. Oznacza to, że oprócz tych kwot, wierzycielowi przysługuje również zwrot, w uzasadnionej wysokości, poniesionych kosztów odzyskiwania należności przewyższających kwotę 40, 70 czy 100 euro. W tym przypadku uzyskanie kosztów przewyższających te wskazane w ustawie jest jednak trudniejsze i warto w tym zakresie skonsultować się z prawnikiem.

Tak czy inaczej, jeśli jesteś przedsiębiorcą i borykasz się z problemami zatorów płatniczych, powinieneś przyjrzeć się wysyłanym przez siebie wezwaniom do zapłaty, a w razie wątpliwości skontaktować się ze swoim adwokatem, który z pewnością wyjaśni ile pieniędzy możesz odzyskać od dłużnika.

Prawnik Katowice, Adwokat Igor Służałek